Ime projekat: “Prevazilaženje granica dobrosusedskim prijateljskim odnosima”


Opšti cilj projekta je:
Uspostavljanje tradicionalne i dugotrajne kulturne saradnje između fondacije “Fenix – 21 vek“ i „Timočkog kluba“, usmeravanjem zajedničkih napora ka razvoju bilateralne kulturne razmene i korišćenju svih elemenata kulture kao univerzalnog alata za prekograničnu saradnju i prijateljstvo.


Specifični ciljevi projekta su:
- Razmena informacija i relevantnih iskustava u kulturnoj sferi i uspostavljanje održive mreže za saradnju organizacija koje imaju iskustvo u kulturnoj sferi;
- Upoznavanje i uspostavljanje prijateljskih i susedskih odnosa, posredstvom kulturnih običaja dve nacije, međusobnim posetama ,učenjem folklora, legendi i običaja.;
- Stvaranje uslova za stimulativnu kreativnost i umetničko izražavanje-stimulisanje umetničke kreativnosti mladih;
-Stvaranje više preduslova i mogućnosti za održivi razvoj budućih kulturnih odnosa i kontakata kroz uspostavljanje prekograničnog saveta i prekogranične politike između partnerskih organizacija.


Želimo da:
1. oformimo funkcionalan zajednički Ekspertski Savet za intenziviranje prekogranične kulturne saradnje;
2. napravimo Studiju o tradicionalnim običajima, praznicima i kulinarskim receptima iz dve prekogranične regije- karakteristike, sličnosti i razlike.
3. zajedno slavimo praznike
4. sprovedemo on-lajn takmičenje folklora
5 podignemo kapacitet zainteresovanih grupa kroz treninge sa temama: nasledstvo i kulturna tradicija, razvoj zajedničkih kulturnih događaja, realizacija zajedničkih projekta u Vidinu i Knjaževcu;
6. organizujemo okrugle stolove na temu  "Kulturno-istorijsko nasleđe i tradicija u pograničnom regionima ";
7. promovišemo projekta