Fondacija „ Feniks – 21 vek“ je NVO koje je osnovan 07.12.2007. god. u Vidinu, sa ciljem razvoja, implementacije i upravljanja Evropskim projektima i pružanju konsultacija na poljima: razvoja, implementacije i upravljanja lokalnim, regionalnim i internacionalnim projektima. „Feniks“ tim razvija i upravlja projektima iz različitih oblasti:edukacije i treninzi, turizam, kultura, životna sredina, agro-biznis, itd. „Feniks“ blisko sarađuje sa organizacijama iz Bugarske i Evrope: MSP, opštine, ne-vladine organizacije i ne-profitne organizacije.

Projekte koje je „Feniks-21 vek“   realizovao samostalno ili sa partnerima u periodu od 2008-2014 su:

Projekta „ Partneri za čist i zeleni Vidin“. Ovaj projekat je bio ko-finansiran od strane  Charles Stewart Mott Fondacije i Fondacije „ Partnerstvo za životnu sredinu“ kroz program „ Mesto za život 2008“. Projektni partneri su u okviru ovog projekta bili su Opština Vidin i novine „ Vidinski most“ . Cilj projekta je bio rešavanje problema u vezi sa poboljšanjem uslova života u urbanim i prirodnim okruženjima. Projekt je obuhvata i lokalne inicijative za oplemenjivanje urbane životne sredine-čišćenje i popravku dečijih javnih igrališta i dečijih igrališta u vrtićima, čišćenje, pošumljavanje i opremanje i oblikovanje mesta za rekreaciju, seminare i okrugle stolove na temu „ Zaštita i očuvanje životne sredine“.

Projekat „ Razvoj e-novinarstva –Tri etike“ je finansiran od strane Centra za Edukaciju i Integraciju Dece i učenika iz etničkih manjina (TSOIDUEM). Vodeća organizacija na projektu je bila „Sveti Ćirilo i Metodije“ škola iz Novog sela, dok je partner na projektu bila Fondacija „ Feniks -21 vek“ . Cilj projekta je:
-Garantovanje prava na jednaki pristup kvalitetnoj edukaciji dece iz etničkih manjina

-Stvaranje preduslova za uspešnu socijalizaciju dece i mladih iz etničkih manjina
- Kreiranje projekata koji se tiču sprovođenja van-nastavnih programa i aktivnosti za očuvanje i razvoj kulturnog identiteta dece i učenika iz etničkih manjina

Od Avgusta 2011 do 2013. god. „Feniks-21 vek“ je sprovodila projekat „ MILLA-Migranti Uče Jezik na poslu“ finansiran od sektorskog programa „ Grundtvig“ iz programa celo-životnog učenja.

Od Decembra 2011. god. do Januara 2014. god. „ Feniks -21 vek“ je sprovodio projekat „ Mladi za Evropsku budućnost za Vidin“, finansiran od strane Nacionalnog Centra „ Evropski omladinski program & inicijative“ Bugarskog Ministarstva edukacije, mladih i nauke. Ideja ovog projekta je bila uspostavljanje Omladinskog informativno konsultativnog centra u gradu Vidinu. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje održivog mehanizma za pristupačne i kvalitetne informacije, konsultacije i trening usluge za mlade ljude u Vidinu. YICC će biti mesto za podršku mladim ljudima i obezbeđivanje uslova za lični razvoj i ostvarivanje.

Od Decembra 2014.god.   do Decembra 2014.god. „ Feniks -21 vek“ je sprovodio projekat „ Očuvajmo za nas, mladi uče starije“ Ref. Broj No 2007CB16IPO006-2011-2-76, finansiran u okviru drugog poziva Bugarska-Srbija IPA preko-granični program. Projekat je imao za cilj da sprovede značajne zajedničke kampanje za podizanje svesti u okruzima Bor ( grad Bor , Kladovo, Majdanpek i Negotin u R. Srbiji) & okrugu Vidin ( grad Vidin, Bregovo, Kula i Belogračik u R. Bugarskoj) za razvoj ekološki svesnog ponašanja & zaštitu životne sredine i bio-diverziteta, među odraslima u lokalnim zajednicama.


                        
Trg Oslobodjena 1, Knjaževac, district of Zajecar,

                         Republic of Serbia

                         Telephone:  +381 19 730 002
                         Fax: +381 19 734 177


O nama
Timočki klub je nevladino, nepolitičko i ne Beogradsko udruženje građana registrovano 1998 god sa sedištem u Knjaževcu.
Misija Timočkog kluba je: unapređenje, ekološki bezbednog socijalnog i ekonomskog razvoja Timočke krajine.

Šta radimo?
Do sada je kroz tri strateška programa realizovano više od 60 različitih projekata sa više od 20.000 korisnika iz 12 zemalja. Timočki klub je bio veoma aktivan na polju jačanja demokratskih institucija i transformaciji političkih procesa u Srbiji. Sada smo lideri u promociji Lokalnog partnerstva javnom, privatnom i civilnom sektoru u Timočkom regionu i Srbiji.

Resursi
Timočki klub trenutno zapošljava 7 radnika ima 12 aktivna volontera i ima 46 članova. Poseduje potpuno opremljenu kancelarija u Knjaževcu i ima Tim trenera koji je u poslednjih nekoliko godina realizovao treninge za više od 1.400 ljudi i Timočku konsultantsku mrežu gde su konsultanti iz celog Timočkog regiona.

Članstvo
Timočki klub je član:
- Odbora "Jugoistočne razvojne mreže" South East Development Network,
- "Aliance for Blakan Cooperation", mreža NVO iz pograničnih regiona Rumunije, Bugarske, Makedonije i Srbije
- PREPARE, "European network for rural development"
- RIVER SEE mreža,
- FENS Federacija Nevladinih organizacija

Timočki klub je bio član:
- Nacionalnog koordinacionog tima NVOa Srbije za GOTV kampanju - izbori 2000, jedina NVO koja nije iz Beograda
- Savetodavnog odbora civilnog drustva Republike Srbije za izradu Strategije za smanjenje siromaštva
- Trilateralnog odbor Euroregion "Dunav XXI".
- Timočki klub je jedan od osnivača Srpsko-Bugarskog NVOa - “Balkan Civic Coalition”.
Štampane publikacije
- „Vodič za upoznavanje sa osnovnim pojmovima o privatnim preduzećima i samostalnim radnjama”
- „Vodič za finasiranje nevladinih organizacija iz budžeta opština i gradova“
- „Radimo zajedno“
- „Ekonomska analiza opštine Knjaževac“
- ”Šta treba znati o Evropskoj uniji”
- „Upravljanje projektnim ciklusom”
- Razvijeno preko 50 projekata za pokretanje malog biznisa i više od 25 "feasibility" studija

Projekti:
Implementirano više od 60 projekata kroz tri programa određena strteškim planom (socio-humanitrani, razvojni i prekogranični program):

Socio-humanitrani:
- Strategija za smanjenje siromštva Republike Srbije–PRSP
- Otkrivanje nevidljivog siromaštva
- Sveobuhvatna pomoć starima
- Monitoring i evaluacija SIF projekata
- Jedinica za monitoring i podršku projektima MRSP
- Droga put u smrt
- Korak do istine
- Promovisanje pozitivnih međuetničkih odnosa u cilju izgradnje mira, razvoja i integracije u multietničkim regionima zapadne, istočne i jugoistočne Srbije
- Participativno istraživanje siromaštva dece u Srbiji

Razvojni:
- Biznis Inkubator Centar
- Podrška malom biznisu u Istočnoj Srbiji
- Promocija pluralizma jačanjem NVO i civilnog društva u Srbiji
- Timočki regionalni razvojni Centar
- Partnerstvo za razvoj
- Program Edukacije Lokalnih Vlasti
- NVO Resurs Centar
- Volonterski Centar
- Da ne bude kasno
- Timočka Mreža
- Kuća partnesrtva
- Turistički infromativni centar
- Učestvuj u reciklaži i sačuvaj životnu sredinu
- Zelena agenda u Srbiji

Prekogranični:
- Stara planina-novi mostovi
- Balkanski Prekogranični Forum
- Balkanska Civilna Koalicija
- Istočna Srbija bliže Evropi
- Regionalna integracija putem razmene volontera za pomirenje u Jugoistočnoj Evropi

Projekti sa ciljem jačanja demokratskih procesa u Srbiji:
- Upoznaj svoja prava I i II
- I mladi imaju prava zar ne? I i II
- Knjaževačka otvorena škola - KOŠ
- Sačuvaj glas
- GOTV ( Izađi i glasaj ) kampanja
- Građanski nadzor opštinkih budžeta
- Edukacija mladih političara I i II
- Edukacija Demokratskih snaga u Srbiji
- Srbija u EU, šta od toga imam ja, šta od toga ima Knjaževac
- Promocija Etičkog kodeksa ponašanja za predstavnike lokalnih vlasti u centralnoj Srbiji

Izvori finansiranja:
- Bulagria- Serbia IPA cross-border programme
- Olof Palme International Center
- USAID, US Agency for International Development, USA
- DFID, Department for International Development, UK
- Charles Stewart MOTT Foundation, USA
- EAR, European Agency for Reconstruction
- GMF, General Marshal Fund, USA
- UNDP, United Nations Development Program
- OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe
- CIDA, Canadin International Development Agency -Canada,
- Freedom House, USA,
- CHF, Community Habitat Finance, USA,
- Holland embassy, Beograd
- Westminster Foundation for Democracy (UK),
- Open Society Fund, Beograd, Budimpešta,
- CRS, Catholic Relief Service USA
- IOCC, International Orthodox Christian Charities, IOCC, USA,
- ECHO, European Commission Humanitarian Organization
- UNHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights
- The Know How Fund, UK,
- IDEE, Institute for Democracy in Eastern Europ USA,
- IREX, Internationa Researcx & Exchanges Board- USA,
- ADF, American Development Foundation, USA
- Konrad Adenauer Stiftund, GER,
- Save the Children Fund, UK,
- UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund
- Milieukontakt Internacional, Holland
- BCIF, Balkan Communicative Initiatives Fund, UK
- više od 20 lokalnih donator

Kontakt:
Snežana Pavković -Director
Timočkog kluba - Knjaževac
Address: Trg Oslobodjena 1, Knjaževac, Zajecar, Republic of Serbia
Telephone:  +381 19 730 002
Fax: +381 19 734 177
E-mail: office@timok.org
Web-site: www.timok.org